Strona Główna

1 2 3

Studia II stopnia

 

Stacjonarne studia drugiego stopnia to studia magisterskie, które na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych są prowadzone na następujących kierunkach:
• Elektronika 
• Informatyka
• Telekomunikacja
• Inżynieria biomedyczna
• Automatyka i robotyka

Kształcenie odbywa się na specjalnościach (z wyjątkiem kierunku Inżynieria biomedyczna  i kierunku Automatyka i robotyka ), a wybór specjalności odbywa się w czasie rekrutacji na studia.

Specjalności na kierunku Elektronika:
• Elektronika i informatyka w medycynie
• Mikroelektronika, fotonika i nanotechnologie
Mikrosystemy i systemy elektroniczne

Specjalności na kierunku Informatyka:
• Inżynieria systemów informatycznych
• Systemy informacyjno-decyzyjne

Specjalności na kierunku Telekomunikacja:
• Radiokomunikacja i techniki multimedialne
• Telekomunikacja

Warunkiem koniecznym przyjęcia na studia drugiego stopnia na określonym kierunku jest
ukończenie studiów pierwszego stopnia.

Studia drugiego stopnia trwają nominalnie 4 semestry.
Pod względem programowym mają odmienny charakter niż studia pierwszego stopnia.
jednak wymagania programowe dla studiów drugiego stopnia są tak sformułowane , aby już w trakcie realizacji studiów pierwszego stopnia na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych można było spełnić część tych wymagań, co powoduje że dyplom magistra inżyniera można uzyskać w ciągu 10 semestrów od momentu rozpoczęcia studiów pierwszego stopnia.